Kommunikasjonsavdelinga

Næ hånd serveringsposisjon
Forskingsformidling, studentrekruttering og mediekontakt er våre hovudoppgåver.

Om oss

Animert logo

Om Kommunikasjonsavdelinga

Kommunikasjonsavdelinga har ansvar for forskingsformidling, marknadsføring, studentrekruttering, informasjon, omdømme og samfunnskontakt.

Cirkusbygningen med tuntreet i front.

Tilsette i Kommunikasjonsavdelinga

Her er ei oversikt over medarbeidarar i avdelinga og kven som gjer hva.

Kommunikasjons- avdelinga

- Forskingsformidling
- Studentrekruttering
- Mediakontakt
- Nettsider
- Visuell profil
- Foto