Beredskap og HMS

Urbygningen

Beredskap og HMS ved NMBU

Beredskap og HMS

Du kan kontakte NMBUs Sikkerhetsleder Bård Martin Tollefsen direkte ved uønskede hendelser på +4795261619

Retningslinjer for kameraovervåkning: