Biblioteket på Adamstuen

  • Studenter
    Foto
    NMBU

Biblioteket på Adamstuen tilbyr primært tjenester til studenter og forskere ved NMBU Veterinærhøgskolen, og dekker fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene. Biblioteket tilbyr en rekke databaser og tidsskrifter som gir tilgang til artikler i fulltekst. Biblioteket tilbyr også veiledning og undervisning i referansehåndtering, inkludert bruk av EndNote.

Her finner du mer informasjon om bibliotekets tjenester og en oversikt over fagressurser for veterinærmedisin og dyrepleie.

Adamstuen, Oslo

Kontakt

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen

Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo
Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post:

 Åpningstider:

Mandag-Torsdag kl. 08:00-19:00 *
Fredag kl. 08:00-15:00 

*Sommertid

Published 17. oktober 2014 - 16:15 - Updated 13. desember 2018 - 9:03