Rapport - Biblioteket som læringsrom

  • Biblioteket
    Foto
    Benjamin A. Ward/ NMBU

Høsten 2017 gjennomførte NMBU Universitetsbiblioteket en brukerundersøkelse blant studentene ved NMBU om deres bruk av de fysiske biblioteklokalene. 

Rapport - Biblioteket som læringsrom

Hovedproblemstillingen for undersøkelsen var hvilke faktorer påvirker bruken av de fysiske bibliotekrommene ved NMBU? Vi var særlig interessert i å se på hvordan åpningstider, tilgang til grupperom, arbeidsplasser og tilgjengelig faglitteratur påvirket bruken. Hvordan framstår dagens tilbud for studentene? 

Resultatene fra undersøkelsen viste at studentene var særlig interssert i å få flere grupperom og arbeidsplasser i biblioteket. I tillegg ønsket man seg bedre åpningstider, særlig på Sørhellinga. 
Tidsbruken varierte en del mellom avdelingene. Særlig tilbringer studentene kortere tid på biblioteket i Tårnbygingen sammenlignet med avdelingene på Sørhellinga og Adamstuen.

Du kan lese mer om undersøkelsen i rapporten, Biblioteket som læringsrom,   

Published 15. mai 2018 - 12:49 - Updated 24. mai 2018 - 11:04