Strategi 2017-2019

Fokus for strategien er kunnskapskilder, kunnskapsdeling og kunnskapsrom.
Strategien skal være et aktivt verktøy for å støtte studenten, pedagogen og forskeren og NMBUs ambisjoner innenfor forskning og utdanning.

Published 6. February 2017 - 14:04 - Updated 20. juni 2018 - 13:11