Universitetsbiblioteket Campus Adamstuen

Biblioteket på Adamstuen omfatter fagområdene veterinærmedisin, husdyrhold, akvamedisin og næringsmiddelhygiene.

Se Universitetsbibliotekets hovedside for mer informasjon om fagressurser, databaser og kurs.

Bibliotek

Kontakt

NMBU Universitetsbiblioteket - Campus Adamstuen
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo
Besøksadresse: Ullevålsveien 72
Tlf: 67230440
E-post:

 Åpningstider:

Mandag-Torsdag kl. 08:00-19:00 (15:00)*
Fredag kl. 08:00-15:00

 *Sommertid


 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om fagressurser, innkjøp av litteratur, referansehåndteringsverktøyet EndNote eller registrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin.

 

Published 23. juli 2015 - 14:44 - Updated 3. desember 2018 - 12:00