Miljøarbeidet

Hvordan sikre nok, riktig og bærekraftig mat til verdens befolkning

NMBUs viktigste bidrag til bærekraftig miljø er gjennom utdanning av kandidater, forskning og formidling. Samtidig vil vi gjennom driften belaste miljøet minst mulig.

NMBUs overordnede miljømål

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med miljøkoordinator Lena Marie Kjøbli