Bygdebike

  • Bygdebike
    Foto
    Lena Marie Kjøbli

Bygdebike er en unik sykkeldelingsordning mellom Campus NMBU og Ås stasjon. Vi leier ut helt vanlige sykler som kan parkeres i helt ordinære sykkelstativer. Dette gjør vi via en app med virtuelle sykkelparkeringsplasser.

Hva er nytt:
Bygdebike har fått ny leverandør fra Donkey Republic. Nytt av året er at syklene nå må parkeres i faste, virtuelle stasjoner i Ås sentrum, NMBU, Pentagon, Vitenparken, Samfunnet, Nofima og Nibio. Det gir mye større kontroll på hvor syklene er. Syklene vil være tilgjengelig også i sommerferien. I tillegg har vi økt antall sykler fra 50 til 100. Låsene er godt prøvd ut i flere europeiske byer og skal tåle norske værforhold. Juni og juli har vært testmåned hvor alle som har lyst kunnet prøve systemet gratis.

Vi har lagt om til betaling for Bygdebike, det koster nå 5 kroner for 30 minutter. Oversikt priser

Det er derfor viktig at du legger inn riktig tid for leie. Vi får en ny app i løpet av september med en annen måte å legge inn priser på, så denne løsningen er inntil videre.

Pengene går i sin helhet til drift av systemet. Ta gjerne kontakt om du har innspill eller forbedringsforslag.

Nyttige oppdateringer kan du også finne på Facebook

Bygdebike

Donkey Republic sin app

Donkey Republic sin app

Foto
Lena Marie Kjøbli
Vi bruker nå Donkey Republic sine låser og app. Bildet til venstre viser noen av stasjonene og hvor det står sykler 5. juni. Dette endrer seg ettersom syklene flyttes. Det er nå 20 virtuelle parkeringsplasser i vanlige sykkelstativer på Ås stasjon, NMBU, Pentagon, Samfunnet, Nibio og Nofima. Det er mulig å legge til flere. Du kan laste ned app på:

Download Android App

Regler for bruk av Bygdebike

Her kan du få svar på alt du lurer på med å bruke sykkelen

Historikk

Det har i flere år vært sjekket ut ulike muligheter for bysykler på Ås, uten at dette har vært mulig å realisere. I en studentoppgave fra 2014 kom fire studenter (Emilie Midttveit Bollingberg, Jonatan Nordang Paz, Åsa Haaland og David Ema) med en forretningsidé om å kjøpe inn enkle sykler med app-baserte låser som de kalte «Bygdebike». En kartlegging av TØI gjennomført i mai i fjor, viser at det er relativt stor interesse for et slikt tilbud blant de som pendler med tog til og fra Ås. Studentene presenterte ideen for Teknisk avdeling og på basis av dette arbeidet valgte NMBU å sende en søknad om støtte til Akershus fylkeskommune.

NMBU fikk 320.000,- fra Akershus fylkeskommune i oktober 2015 for å få på plass inntil 100 sykler i en egen bysykkelordning på Ås. NMBU har prosjektlederansvar og samarbeider med Ås kommune og Åspro. Systemet ble første gang lansert 19. april 2016 med høytidelig åpning på Ås stasjon i forbindelse med årets sykkeldag.

Published 29. mars 2016 - 11:04 - Updated 6. september 2018 - 12:40