Sykle til jobben

NMBU har kjøpt inn sykkelreparasjonsstativ ved Bua
NMBU har kjøpt inn sykkelreparasjonsstativ ved Bua
Foto
NMBU

Vi har også fått en egen sykkelreperasjonsstasjon som alle fritt kan benytte ved Bua (ved Vitenparken).

Den 19. april går startskuddet for årets Sykle til jobben-aksjon. For å markere dette og spre det glade budskap om sykling, arrangerer Ås kommune og NMBU sykkeldag i Ås sentrum.  Det blir gratis sykkelservice og noe salg av sykler/utstyr.

Hvert år arrangerer NMBU i samarbeid med Ås kommune og NMBU-BIL sykle til jobben.Bli med på kampanjen i perioden 19.april.

I 2017 betalte Ås kommune deltakelsen til alle som bor, jobber eller studerer i Ås kommune.

I 2018 kartlegger vi behov for flere garderober og tørkemuligheter på fakulteter og i universitetsadministrasjonen. På basis av det vil vi legge opp en handlingsplan for å gjøre forholdene bedre på hvert bygg på campus.

Nedenfor finner du oversikt over aller dusjfasiliteter.

ByggRomnrRomnavnRomspesifikasjonArealdisponering
031 -   HusdyrfagbygningenHU173Dusjrom  Fellesareal bygg
301 -   UrbygningenUU118DusjHerreFellesareal bygg
301 -   UrbygningenUU120DusjDameFellesareal bygg
301 -   UrbygningenUU129DusjHC 
311 -   TårnbygningenTU110DusjHerre 
311 -   TårnbygningenTU112DusjDame 
351 -   JordfagbygningenJU234DusjDameFellesareal bygg
351 -   JordfagbygningenJU235DusjHerreFellesareal bygg
451 -   MeieribygningenMU152Dusj DameFellesareal bygg
451 -   MeieribygningenMU150DusjHerreFellesareal bygg
631 -   FruktkonserveringaFK113DusjHerreFellesareal bygg
631 -   FruktkonserveringaFK105DusjDameFellesareal bygg
651 - Botanisk   klimalaboratorieBKU112Dusj og lager Fellesareal bygg
291 - CirkusC310Dusj  Fellesareal bygg
361 - KA   bygningen KA129Dusj HerreFellesareal bygg
361 - KA   bygningen KA132Dusj DameFellesareal bygg
501 - Aud MaxAM106Dusj UnisexFellesareal bygg
501 - Aud MaxAM305Dusj UnisexFellesareal bygg
501 - Aud MaxAM303Dusj UnisexFellesareal bygg
512 - TF fløy   2 TF2-207Dusj Fellesareal bygg
531 -   DamgårdenDU 102Dusj Dame/HC 
531 -   DamgårdenDU 103Dusj Herre 
531 -   DamgårdenDU 108Dusj Dame  
531 -   DamgårdenDU 109DusjHerre 
551 -   SørhellingaSU211Dusj  Fellesareal bygg
551 -   SørhellingaSU215Dusj  Fellesareal bygg
131 -   ParkbasenPB103Dusj Fellesareal bygg
681 -   Kirkejordet nordKNU104DusjHerreFellesareal bygg
681 -   Kirkejordet nordKNU107DusjDameFellesareal bygg
611 - SKP SKPU108Dusj Fellesareal bygg
611 - SKP SKPU110Dusj Fellesareal bygg
014 -   Bolighuset på Vollebekk001Dusj Fellesareal bygg
014 -   Bolighuset på Vollebekk003Dusj Fellesareal bygg
011 -   LaboratoriebygningenLVU117Dusj Fellesareal bygg
511 - TF fløy   1 TF1-U138Dusj Fellesareal bygg
511 - TF fløy   1 TF1-U139Dusj Fellesareal bygg
011-1 -   BiogassLVU104fDusjUnisexFellesareal bygg
786 -   Rugeriet R102Dusj Fellesareal bygg
731 -   AdministrasjonsbygningenAB121Dusj, studentDameFellesareal bygg
731 -   AdministrasjonsbygningenAB119Dusj, ansattHerreFellesareal bygg
354 -   Sagabygget252Dusjrom Fellesareal bygg
Published 5. April 2017 - 15:35 - Updated 2. august 2018 - 10:06