Møter

Jens Ulltveit-Moe

Møte 20. januar 2017

På bildet: Jens Ulltveit-Moe

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Første møte i RSA - 4.mars 2016

Rektor Mari Sundli Tveit sin omtale av første møte i RSA.