Aktuelt

Valg

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2019)

Fra 9. januar til 13. januar (OBS: ny dato) gjennomføres valg av interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019. Her finner du navnene på kandidatenes og deres presentasjoner.

Valg

Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2019)

Det skal i høst gjennomføres valg av interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2019 - 31.12.2019.

Valg

Resultat av valg til Universitetsstyret blant midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger

Valget er nå avviklet og hadde en valgoppslutning på 20%. Hilde Vinje ble valgt til fast medlem av Universitetsstyret og Simen Gjelseth ble valgt til varamedlem.

Valg

Kunngjøring av valg til universitetsstyret våren 2018

Det skal nomineres kandidater til valg av internt medlem og varamedlem blant de midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger til universitetsstyret for perioden 01.08.2018 – 31.07.2019. Valget skal gjennomføres i perioden 6. til og med 11.juni 2018. Fristen for innlevering av nominasjonsskjema med forslag på kandidater til den sentrale nominasjonskomiteen er 16. mai 2018.

Valg

Resultater av valg blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2018)

Valget er avsluttet og følgende personer er valgt som interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018. 

Valg

Kandidater blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2018)

Fra 6. desember til 10. desember gjennomføres valg av interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018. Her finner du navnene på kandidatenes og deres presentasjoner.

Valg

Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene (2018)

Det skal i høst gjennomføres valg av interne medlemmer blant midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyrene for perioden 1.1.2018 - 31.12.2018.

Valg

Resultater fra Universitetsstyrevalget

Følgende er valgt som representanter i Universitetsstyret for perioden 01.01.2017-31.07.2021.