Valstyret ved NMBU for perioden 11.9.2017 til 31.7.2021

Valstyret ved NMBU for perioden 11.9.2017 til 31.7.2021 har fylgjande samansetning:

Valgstyre

 • Marit Nesje, førsteamanuensis (leiar)
  Varamedlem

 • Per Kristian Rørstad, forskar
  Varamedlem Trude Wicklund, førsteamanuensis
 • Valborg Lippestad, administrasjonssjef
  Varamedlem
 • Kristin Diesen Stavseth, førstekonsulent
  Varamedlem Janne Brodin, rådgjevar
 • Erik Storrønning, studentmedlem
 • Halvor Kongevold, studentmedlem
Published 31. oktober 2016 - 17:48 - Updated 19. oktober 2017 - 9:57