Aktuelt

Et kjernepunkt i prosjektet er å kople samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiver for å kaste nytt lys over muligheter og barrierer for å oppnå en integrert forvaltning og planlegging av kystsonen.

Presentasjoner fra PlanCoast-prosjektet til nedlasting

Her kan du lese og laste ned høringsinnspill og relevante presentasjoner som er brukt i forbindelse med PlanCoast-prosjektet.

Sider