Eksamen

Eksamen

Eksamen

Ressurser og hjelp før, under og etter eksamen. Lykke til!

Neste eksamensperiode:

Høstparallell eksamen: 10. -21. desember 

Ny eksamen (konte) 3. og 4. januar 2019