Eksamensvakter

Du trenger ikke være ekspert på PC for å være eksamensvakt på digital eksamen.

De fleste vaktene vil fortsette å ha rolle som ordinær eksamensvakt, dvs ha tilsyn med studentene og følge dem ut ved behov.

Det vil være personer fra IT og fra studieavdelingen tilstede, hvis det skulle oppstå tekniske problemer.

 

Her kan du finne en oversikt over hvordan en digital eksamen foregår, og noen ting som kan være greit å kjenne til hvis du skal være eksamensvakt på en digital eksamen:

Oversikt - Eksamensvakt på digital eksamen

Published 22. mars 2017 - 9:37 - Updated 6. desember 2018 - 11:05