Digital eksamen - informasjon for undervisere

NMBU bruker det digitale eksamensverktøyet WISEflow for gjennomføring av digital eksamen og digital vurdering. Systemet kan brukes til både skriftlig eksamen, innleveringer, muntlig eksamen og flervalgsprøver. 

Undervisere

Emneansvarlige som skal ha vanlig skriftlig skoleeksamen i WISEflow, vil normalt kun trenge rolle som "Sensor". Eksamensoppgaven skal utarbeides som PDF, og sendes til studieavdelingen. Studieavdelingen vil opprette eksamensforekomst i WISEflow og legge eksamensoppgaven inn i systemet. 

Mer informasjon om sensor-rollen.

Som medvirkende lærer i et emne kan man også få tilgang som "Rewiewer", da får man lese besvarelser, uten at man må legge inn vurdering.

Flervalgsoppgaver

Dersom du skal lage flervalgsprøve i WISEflow, får du rolle som "Forfatter". En flervalgsoppgave i WISEflow kan være mer enn bare et spørsmål med fire svaralternativ. Det finnes en rekke forskjellige typer oppgaver man kan lage, blant annet plassere tekst, finne riktig punkt på bilder, sortering, utfylling, matematiske formler, kjemiske formler og grafer. Se alle oppgavetypene.

Som forfatter kan du bygge opp din egen innholdsbank, og kategorisere oppgavene. Oppgavene brukes til å lage oppgavesett som knyttes til eksamener, og man kan benytte oppgavene flere ganger i forskjellige oppgavesett.

Man kan på forhånd definere hvor mange poeng hver oppgave gir, og ved sensurering av flervalgseksamener, kan man sette karakterer automatisk ved poengbasert vurdering.

Published 6. mars 2017 - 14:10 - Updated 27. august 2018 - 10:39