Søk om velferdsmidler

Studenttinget har midler til studentaktiviteter på Campus Ås.

Søk om velferdsmidler

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt velferdsansvarlig på velferd.au@nmbu.no.

Fristen for å søke om velferdsmidler for våren 2017 er 11. september kl 23:59

 

English: https://www.nmbu.no/en/students/studentparliament/financial-support/node/26863

Published 4. juni 2015 - 13:18 - Updated 3. desember 2018 - 17:33