Si din mening om studieprogrammet ditt!

Hvert år utfører NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse blant 2.- og 5.-årsstudenter. Tema er hvordan studentene opplever kvaliteten på studieprogrammene de går på, og spørsmålene dreier seg blant annet om studie- og læringsmiljø, motivasjon, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning. 

Studiebarometeret gir en viktig stemme til studentene i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten. Høy deltakelse blant studentene er avgjørende for å oppnå gode og representative data om det enkelte studieprogram.

Gavekort

NMBU trekker ut 20 heldige deltakere som vinner gavekort a kroner 500.  I tillegg gir Studiedirektøren ut et gavekort på 2500 kroner til en heldig vinner blant alle som gjennomfører undersøkelsen.

NOKUT trekker også vinnere blant deltakerne nasjonalt, og deler ut en rekke gavekort på opptil 5000 kroner. 

Studentene på de aktuelle studieårene vil i første omgang motta spørreundersøkelsen på epost. Du kan også delta enkelt ved å logge inn her (Undersøkelsen er åpen fra 23. oktober): www.nokut.no/studiebarometeret/login

Svar gjerne med én gang, da vi kan følge hvilke fakulteter og studieprogrammer som leder til enhver tid. Undersøkelsen stenger den 13. november 2018 kl. 12.00.

Published 19. oktober 2018 - 11:44 - Updated 7. november 2018 - 12:48