Workshop for å bedre studentenes trivsel

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold.

Årets undersøkelse  viser blant annet at alt for mange studenter kjenner seg ensomme, har psykiske plager, sliter med eksamensangst og opplever mobbing/trakassering.

Del dine innspill til tiltak

På bakgrunn av dette inviterte rektor og prorektor for utdanning ved NMBU studenter, ansatte og andre aktører til felles idé-dugnad i Vitenparken fredag 12. oktober.

Har du innspill til oppfølging av SHoT-resultatene? Egne erfaringer du vil dele, forslag til tiltak eller annet som er relevant i forbindelse med SHoT-undersøkelse?

Det er fortsatt mulig å komme med innspill anonymt i dette webskjemaet.

Det er også nylig ansatt et studentombud ved NMBU, som vi gleder oss til å få på plass.

Godt oppmøte på idé dugnad

- Jeg er veldig glad for å se så mange her i dag for å følge opp dette viktige arbeidet. SHoT er den viktigste undersøkelsen vi har: Den viser oss det som er vanskelig i livet og spesielt det som er vanskelig i studentlivet. Klarer vi ikke å følge opp dette skikkelig blir alt annet underordnet, sa NMBU-rektor Mari Sundli Tveit i sin velkomsttale. 

Hun påpekte at vi må jobbe sammen for å få til en forskjell, og fortalte at NMBU vil ha en egen undersøkelse for internasjonale studenter i november ettersom SHoT-undersøkelsen kun har gått til studenter med norsk statsborgerskap.

- Det er kjempefint å se så mange her. Jeg lover å gjøre mitt beste for å følge opp tiltakene som kommer, sa Studenttingsleder ved NMBU, Tord Hauge.

- Vi må bli flinkere til å ta vare på hverandre, og sette pris på at vi er forskjellige. Fra mitt perspektiv, som en som har undervist mye, tror jeg at vi kan jobbe med å finne strukturer som gir tryggere læringssituasjoner, f.eks. i måten vi vurderer studentene faglig på. Vi må skape lavere terskel for å prøve og dermed også for å gjøre feil, for det er av våre feil vi lærer best, sa prorektor for utdanning ved NMBU, Solve Sæbø.

Som en del av idé dugnaden var det også en egen, gruppebasert workshop hvor de fremmøtte delte seg opp i grupper og ble enige om innspill til tiltak sortert per relevant enhet - symbolisert som post-it lapper i forskjellige farger.

Under gruppearbeidet på workshopen skrev gruppene opp innspill til tiltak sortert per relevant enhet, sortert som post-it lapper i forskjellige farger.

Under gruppearbeidet på workshopen skrev gruppene opp innspill til tiltak sortert per relevant enhet, sortert som post-it lapper i forskjellige farger.

Foto
Kristine Løwe

Alle disse Post-it lappende ble hengt opp på forskjellige "Boards" mot slutten av workshopen. Noen av tiltakene ble også presentert høyt i plenum.

Læringsutvalget ved NMBU vil følge opp foreslåtte tiltak videre, og det vil også opprettes en egen nettside for innspill, tiltak og videre arbeid med dette.

Eksempel på en tavle med innspill til tiltak basert på gruppearbeid under SHoT-dugnaden i Vitenparken.

Eksempel på en tavle med innspill til tiltak basert på gruppearbeid under SHoT-dugnaden i Vitenparken.

Foto
Kristine Løwe

Bekymringskontaktpunkter

Har du noen du er bekymret for?

Det kan være krevende å vite hvordan man kan følge opp noen man ser sliter og er bekymret for på en god måte. Av og til må det faglig hjelp til. På idé dugnaden for oppfølging av SHoT ble det også etterlyst "bekymringskontaktpunkter".

Dette finnes bla. både internt på NMBU og gjennom fastlegene.

På NMBU finnes det en egen epost, bekymring@nmbu.no som kan brukes inntil videre. Denne går til sikkerhetsleder ved NMBU. Man kan ta opp slike bekymringer uformelt med studieveileder studentpresten.

Hvis man vet hvem fastlegen til den man er bekymret for er kan man også kontakte fastlegekontoret for å sende en anonym bekymringsmelding som fastlegen kan ta videre, eller man kan spørre sin egen fastlege om råd om hvordan gå frem.

Published 16. oktober 2018 - 12:49 - Updated 17. oktober 2018 - 10:26