Er du ikke-norsk statsborger?

Den nasjonale SHoT-undersøkelsen som ble gjennomført i vår, ble kun sendt ut til bachelor- og masterstudenter med norsk statsborgerskap. SHoT-undersøkelsen kartlegger studenters helse og trivsel i bred forstand, og formålet med undersøkelsen er å få innsikt i hvordan studenter har det og hvordan velferdstilbud kan bedres. I samarbeid med NTNU, gjennomfører NMBU en egen "SHoT"-undersøkelse blant bachelor- og masterstudenter som ikke har norsk statsborgerskap. Undersøkelsen gjennomføres i perioden mellom 8. og 22. november, og studenter uten norsk statsborgerskap vil få en e-post med svarlenke. Undersøkelsen kan besvares både på norsk og engelsk.

Har du bodd i Norge hele livet men har annet statsborgerskap? Det er viktig at også du svarer på undersøkelsen!

Alle som deltar er med i trekkingen av flere gevinster. Vi nevner 5 gavekort a 3 mnd på Eika treningssenter, 5 gavekort a 2 varmretter i Økonomikantinen og 5 gavekort a 500 kr.   

Published 7. november 2018 - 13:30 - Updated 13. november 2018 - 16:14