Akademisk kalender

Høstsemesteret 2018

August 

6.-10.   Introuke for nye internasjonale studenter   
11.-12.Registreringshelg for nye studenter
13.Semesterstart
13.Augustblokk t.o.m. 31. august
15.Frist for oppmelding/avmelding av emner og eksamen i augustblokk
15.Frist for å søke om tilrettelegging ved Augustblokk eksamen
15.Graskurset fra kl. 12.00
17.Immatrikulering kl. 13.00 - undervisningsfri fra kl. 12.00

September 

3. Augustblokkeksamen  
4.Høstparallell t.o.m. 7. desember
15.Frist for oppmelding av emner og eksamen i høstparallellen
15.Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 15. sep.)
15.Frist for søknad om utveksling vår 2019
15.Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan

Oktober

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019    
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i høstparallellen, ny eksamen (konte) og januarblokk

November

1. 

Frist for avmelding av emner og eksamen i høstparallellen    
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i januar 2019
1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen

Desember

1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i januarblokk

10.-21.  Eksamensperiode høstparallellen
15. Frist for innlevering av gradsoppgave

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl. 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag.

Vårsemesteret 2019

Januar

3. og 4. Ny eksamen (konte)    
7.Semesterstart
7.-25.Januarblokk
9.Frist for avmelding av emner og eksamen i januarblokk
28 og 29. Januarblokkeksamen
29.Læringsfestivalen
30.Vårparallell t.o.m. 10. mai

Februar

1.   Frist for søknad om utveksling høst 2019/vår 2020     
1.

Frist for oppmelding av emner og eksamen i vårparallellen

1

Frist for oppmelding av gradsoppgave (Avmelding ikke mulig etter 1. feb.)

1.

Frist for semesterregistrering/betaling av semesteravgift/bekrefte utdanningsplan  

Mars

1.  Frist for oppmelding av ny eksamen (konte) i mai      
1.Frist (nye søkere) for å søke om tilrettelegging ved eksamen i vårparallellen, ny eksamen (konte) og juniblokk

April

1.      Frist for avmelding av emner og eksamen i vårparallellen    
1.Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai
1.Frist for oppmelding av emner og eksamen i juniblokk
1.Frist for å søke om låne-PC til digital eksamen
15. Påskeferie t.o.m. 22. april - undervisningsfri

Mai

1.    Frist for avmelding av emner og eksamen i juniblokk   
13.-27.Eksamensperiode vårparallellen
15.Frist for innlevering av gradsoppgave
17.Norges nasjonaldag – undervisningsfri
30.Kristi Himmelfartsdag – undervisningsfri
29. og 31.Ny eksamen (konte)

Juni

1.Frist for å søke om overgang til annet studieprogram
3.Juniblokk t.o.m. 28.juni
10.2. Pinsedag - undervisningsfri
14., 21. og 28. Juniblokkeksamen
28.Semesterslutt

Merk: Demokratitime onsdager i parallellperiodene fra kl 12.00-14.00 - undervisningsfri.
Dersom ovennevnte frister faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende virkedag

Published 15. mai 2009 - 11:00 - Updated 9. juli 2018 - 13:51