Ansatte Studieavd.

Her er en oversikt over medarbeidere i avdelingen og hvem som gjør hva.

Seksjonsleder SiT

Internasjonalisering og studentservice.

Internasjonale nettverk og avtaler i Asia, Afrika, Australia og New Zealand.

Time-, eksamens- og romplanlegging.

Brukerstøtte studieadministrative datasystemer: FS, EPN, Canvas, NSD/DBH-rapportering

Digital eksamen, Studieadministrative systemer: Canvas, FS med mer.

Internasjonalisering - internasjonale nettverk/avtaler i Nord- og Sør Amerika.

Saksbehandling/veiledning - utenlandske søkere/studenter

Opptakskontoret

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

Læringssenteret

Saksbehandling av studenter og veiledning om UDI, politiet og Skatteetaten.

Opptakskontoret

Veiledning/saksbehandling - nye studenter.

Kvalitetssikring av studier

Webansvarlig.

Vitnemålsproduksjon

Kvalitetssikring av studier.

Eksamensansvarlig

Opptaksleder

Saksbehandling/opptak - nye studenter.

NMBUs studieforskrift og retningslinjer

Saksbehandling

Webansvarlig

Tilrettelegging for studenter

Læringssenteret

Pedagogisk støtte for fagpersoner.

Seksjonsleder SAT

Universell utforming

Saksbehandler SU/LMU/US.

Internasjonalisering - saksbehandling/veiledning - delstudier Erasmus systemet.

Koordinering av Erasmus- og Nordplusprogrammet.

Permisjon

Internasjonalisering - veiledning/saksbehandling innvekslingsstudenter

Support og utvikling av studiesystemer: Canvas, EPN, FS med mer.

Published 16. januar 2017 - 12:23 - Updated 6. november 2018 - 13:00