Vitnemål NMBU

Tildeling av grad

Graden tildeles fortløpende når du oppfyller kravene til ditt studieprogram, i tråd med din utdanningsplan. For å unngå forsinkelse i utstedelse av vitnemål, ber vi deg kontrollere at din utdanningsplan er i orden og godkjent. Ta kontakt med studieveileder om du trenger å oppdatere utdanningsplanen din. Straks du er tildelt grad, vil ditt vitnemål være tilgjengelig i Vitnemålsportalen.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, hvor tidligere og nåværende studenter selv kan hente ut resultatene fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Vitnemålsportalen gjør det enkelt å vise fram vitnemål og karakterutskrifter når du søker jobb eller videre studier.

Du logger på Vitnemålsportalen via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller Feide (Felles Elektronisk IDEntitet i utdanningssektoren). Når du er logget inn vil systemet hente opp alle dine resultater, direkte fra studiestedenes databaser. Det er kun du som har tilgang til dine resultater, og en mottaker vil kun se dine resultater dersom du har gitt tilgang til dette. I Vitnemålsportalen kan du generere en lenke som du kan sende til ønsket mottaker eller du kan lagre resultatene dine i en PDF-fil. Du kan velge hvilket språk du ønsker resultatet skal vises på (bokmål, nynorsk eller engelsk).

Vitnemål på papir

Papirutgaven av ditt vitnemål og Diploma Supplement blir sendt som ordinær post til din folkeregistrerte adresse i løpet av september. Dersom du har behov for papirutgaven av vitnemålet ditt tidligere, må du sende en søknad til Studieavdelingen via elektronisk søkandsskjema for Bestilling av vitnemål. Du kan ikke søke om å få tilsendt vitnemål før du har fullført graden din (dvs. mottatt alle resultater og fått utdanningsplanen godkjent).

Vitnemålets språk

Vitnemålene utstedes på norsk, med mindre studiet i sin helhet er engelskspråklig.

Navn på mottaker av vitnemål fra NMBU

Studieavdelingen ber deg om å sjekke på Studentweb at ditt navn er riktig registrert. Skrivemåten her er det som vil framkomme på ditt vitnemål. For å få rettet opp eventuelle skrivefeil, bes du kontakte SiT. 

Utsatt utstedelse av vitnemål ved ønske om gjentak av eksamen(er).

Ved Campus Ås kan utstedelsen av vitnemål utsettes ved ønske om å ta opp igjen eksamen(er) som inngår i aktuell kvalifikasjon. Kandidaten må selv gi beskjed om dette til studieveileder. Utstedelse av vitnemål kan ikke holdes tilbake mer enn ett år etter oppnådd kvalifikasjon.

Nytt vitnemål
Det originale vitnemålet og Diploma Supplement utstedes kun en gang, så ta godt vare på dokumentene. Ved behov kan Studieavdelingen hjelpe deg med en kopi av vitnemålet, og i meget spesielle tilfeller kan du få utstedt et duplikat.

Dersom du oppdager skrivefeil i vitnemålet, vil du få utstedt nytt vitnemål.  I så fall ber vi deg ta kontakt med Studieavdelingen via vitnemal@nmbu.no  senest én måned etter at du har mottatt vitnemålet. Nytt vitnemål blir ikke utstedt ved ønske om endring av utdanningsplan eller forbedring av karakter på et emne som inngår i graden. En eventuell forbedring av karakter på et emne som inngår i graden vil framkomme på en karakterutskrift.  

                                                       

Published 5. mars 2010 - 9:00 - Updated 3. september 2018 - 13:14