ESILV

Om avtalen

Avtalen gjelder for Ingeniørfag, hovedsaklig på masternivå. Det tilbys følgende programmer på engelsk:

-Computer Sciences, Big Data and Smart objects.

-Computational Mechanics and Modeling

-Mathematics and Finacial Engineering

-New Energies

 

Hvem kan søke

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Antall plasser

Tre studenter i opptil ett år hver.

Undervisningsspråk

Engelsk og fransk.

Språkkrav

Tar du emner på fransk må du dokumentere B2-nivå i fransk i CEFR (Common European Framework of Reference). Tar du emner på engelsk må du dokumentere engelsk B2-nivå, som tilsvarer minimum 4 i engelsk fra VGS.

Semesterets varighet ved avtaleuniversitetet

Høstsemesteret: September - desember.

Vårsemesteret: Januar- mai. Orienteringsuker fra begynnelsen av januar.

Skoleavgift

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved NMBU for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Published 6. April 2018 - 15:43 - Updated 31. oktober 2018 - 11:25