Meny
Utveksling
Internasjonalt utdanningssamarbeid
+Hvor og når

Internasjonalt utdanningssamarbeid

  • Research.
    Foto
    Pixabay

Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) lyser ut midler i seks ulike program som retter seg mot høyere utdanningssamarbeid med land utenfor EU. Samlet er utlysningen på over 130 millioner kroner. På denne siden finner du oversikt over de ulike programmene, og oppdatert informasjon om informasjonsmøter som skal holdes om disse.

Internasjonalt utdanningssamarbeid

INPART

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen og Vilma Bischof

Gjelder landene: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, USA, Tyskland og Frankrike.

Midler per prosjekt: 4,5 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 91 millioner kr

Prosjektperiode: 3 år

Søknadsfrist: 24 mai 1017, frist for neste runde ikke satt.

Programmet er administrert av Forskningsrådet og SIU

Informasjonsmøte: Presentasjon fra webinar 25. april ligger ute. Informasjon om INPART-utlysningen 2017.

UTFORSK - fireårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 2 millioner kr

Total ramme for utlysningen: 30 millioner kr

Søknadsfrist: 31. mai 2017, frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra webinar 25. april ligger ute. Presentasjon av UTFORSK-programmet

UTFORSK - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Marte Skjerping (Studieavdelingen)

Gjelder landene: Brasil, Kina, India, Japan, Russland og Sør-Afrika.

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3 millioner kr

Søknadsfrist: 22. september 2017. Frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 25. april ligger ute (Webinar). Presentasjon av UTFORSK-programmet

Partnerskapsprogram med Nord-Amerika - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 2 millioner kr

Søknadsfrist: 22. september 2017. Frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 31. august ligger ute (Webinar). Rettet mot søkere til partnerskapsprogrammene med frist 22. september

Eurasiaprogrammet - treårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Gjelder landene: Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kazakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 35 millioner kr

Søknadsfrist: 15. desember 2017 kl. 15:00 norsk tid.

Søknadsfrist Eurasia project development funding: 6. november 2017 kl. 15:00 norsk tid.

InternAbroad - toårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Tonje Nore

Midler per prosjekt: 300 000 kr

Total ramme for utlysningen: 4 millioner kr

Søknadsfrist: 22. september 2017. Frist for neste runde ikke satt.

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 3. mai ligger ute (Webinar). Informasjon om utlysninger rettet mot praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada

Globalink Partnership Award

Norway-Canada Globalink: Forskningspraksis i bedrift

Kontaktperson på NMBU: Forskningsavdelingen og Vilma Bischof (Studieavdelingen)

Midler per prosjekt: 15 000 CAD (ca. 95 000 kr)

Total ramme for utlysningen: 20 prosjekter per år

Prosjektperiode: 4-6 måneder

Søknadsfrist: Løpende

Informasjonsmøte: Presentasjon fra 3. mai ligger ute (Webinar). Informasjon om utlysninger rettet mot praksismobilitet: InternAbroad og Norway-Canada

Globalink Partnership Award

Russlandsprogrammet - to- og fireårige prosjekt

Kontaktperson på NMBU: Iben Andersen

Midler per prosjekt: inntil 2 millioner NOK 

Søknadsfrist: 1. november 2017 kl. 15:00 norsk tid

UTFORSK: Brasil - fellesutlysning mellom CAPES og SIU

Kontaktperson på NMBU: Vilma Bischof og Iben Andersen

Midler per prosjekt: 600 000 kr

Total ramme for utlysningen: 3 millioner kr

Prosjektperiode: 2 år

Søknadsfrist 11. september 2017. Det er ikke satt en ny frist.

Published 27. mars 2017 - 16:11 - Updated 12. oktober 2017 - 11:27