Dokumentasjon

Type dokument

Beskrivelse

 

Pass eller id kort

Gjelder søkere med utdanning utenfor Norge.

 • Du trenger bare å scanne siden med navn og bilde.

Kall PDF filen pass eller id-kort

 

Dokumentasjon på fullført videregående skole

Last opp scannet kopi av originalt vitnemål.

Kall pdf filen vgs.

 

 • Har du norsk videregående skole kan du selv se i Søknadsweb om du er registrert med GSK (generell Studiekompetanse). Dersom du er det trenger du ikke laste opp vitnemål.

 

Dokumentasjon på høyere utdanning

Last opp scannet kopi av original karakterutskrift. Det vil si karakterutskrift som er signert og stemplet av universitetet/høyskolen.

Kall pdf filen karakterutskrift.

 • Husk å laste opp kopi av karakterutskrifter fra eventuelle utvekslingsopphold.

Kall pdf filen utveksling.

 • Dersom du har fått vitnemål fra graden du har tatt, husk å laste opp dette.

Kall pdf filen vitnemål.

 • Du skal ikke laste opp dokumentasjon på studiepoeng du har avlagt ved NMBU.

I søknadsweb kan du hake av for at NMBU skal få tilgang til resultater du har fra annen (offentlig) utdanningsinstitusjon i Norge. Dersom du gjør dette trenger du ikke dokumentere de samme resultatene med opplastet dokumentasjon.

Emner som fullføres inneværende semester

Fullfører du graden din/relevante emner i søknadssemesteret?

Da må du innen søknadsfristen laste opp:

 • offisiell karakterutskrift over avlagte emner
 • en oversikt over hvilke emner du er meldt opp til i inneværende semester, og når du er forventet ferdig.

Innen ettersendingsfristen må du laste opp:

 • endelig karakterutskrift og vitnemål. Dersom du ikke har fått vitnemål ennå må du laste opp en bekreftelse fra lærestedet på oppnådd grad.

Gjelder bare norske/Nordiske/EU/EØS/Sveitsiske statsborgere og søkere med en permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge.

Kall PDF-filen course-completion

Oversettelser

Er vitnemål og karakterutskrift fra utenlandsk utdanning?

 • Hvis språket på vitnemål og karakterutskrifter ikke er engelsk eller et skandinavisk språk laster du opp en offisiell oversettelse fra en autorisert translatør. Merk deg at en kopi av originalversjonen alltid skal følge med oversettelsen.

Kall PDF-filen(e) bachelortransl / mastertransl

Dokumentasjon på engelskkrav

Ulike programmer har ulikt engelskkrav. Du kan lese mer om dette her. Engelsk dokumenteres med vitnemål fra videregående skole, TOEFL test eller IELTS test.

 

 • Vitnemål fra videregående skole og IELTS tester kan lastes opp i søknadsweb.

Kall PDF filen VGS eller IELTS.

 

 • TOELF tester skal sendes direkte fra testsenteret til NMBU (institusjonskode 8457)

Motivasjonsbrev

Gjelder søkere til følgende masterprogram:

 • Entreprenørskap og Innovasjon
 • Agroecology*
 • Development Studies*
 • International Relations*
 • International Environmental Studies*

* Skal skrives på engelsk

Kall pdf filen motivasjonsbrev

Dokumentasjon på arbeidserfaring

Gjelder søkere til følgende program:

 • Folkehelsevitenskap
 • Eiendomsutvikling Deltid
 • Entreprenørskap og Innovasjon
 • Praktisk- Pedagogisk Utdanning
 • Søkere til Enkeltemner som søker på bakgrunn av 23/5 reglen

Kall pdf filen Arbeidserfaring

Dokumentene skal lastes opp når du registrerer søknad i søknadsweb.

Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak må laste opp all relevant dokumentasjon innen 20. april.

Søkere som fullfører utdanning om våren har frist til 1. juli med å laste opp dokumentasjon på de siste studiepoengene.

Merk at PPU har egne frister for opplasting/ innsending, se informasjon her.

Viktig informasjon angående dokumentasjonen

 • Søkere må sørge for at dokumentene de laster opp er lesbare.
 • Studenter som gis opptak må kunne fremvise originaler på forespørsel. Studenter som ikke gjør dette kan få studieretten inndratt.
Published 23. januar 2015 - 13:00 - Updated 5. juni 2018 - 10:09