Språkkrav

Norske studieprogram

Bachelorprogrammer, masterprogrammer, årsstudier og enkeltemner har krav til dokumentasjon av norskkunnskaper og engelskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse. Se Samordna Opptak sine nettsider for informasjon om hvordan dette kan dokumenteres.

Unntak

 • Lektorutdanning og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har utvidet krav til norsk
 • For søkere til PPU med norsk bachelorgrad er det utvidete kravet dekket.

Det utvidete norskkravet dekkes med én av følgende:

 • Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole - karakteren 3 eller bedre
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, bestått med minst én delprøve "godt bestått"
 • Test i norsk - høyere nivå ("Bergenstesten"), skriftlig, med poengsum 500 eller bedre
 • Eksamen fra Trinn 3 i norsk ved universitetene, bokstavkarakter,  C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter med bokstavkarakter C eller bedre eller tallkarakter 3.0 eller bedre
 • Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge / Vox bestått med resultat B2 på alle fire delprøver

 

Tilleggsutdannelse for autorisasjon av veterinærer med utenlandsk utdanning:

Engelske studieprogram

Program som undervises på engelsk har utvidet engelskkrav.

Bachelor

NMBU har ett bachelorprogram som undervises på engelsk; Bachelor i utviklingsstudier (Bachelor in international environment and development studies). Fra og med høsten 2016 har programmet utvidet engelskkrav for internasjonale søkere. Fra og med opptak til høsten 2017 vil dette programmet ha utvidet engelskkrav også for søkere i Samordna Opptak.

Det utvidete engelskkravet kan dekkes med en av følgende:

 Master

NMBU tilbyr toårige masterprogrammer som undervises på engelsk. Disse programmene har utvidet engelskkrav.

Det utvidete engelskkravet dekkes med en av følgende:

 Unntak:

Søkere som har en av følgende kvalifikasjoner har dekket engelskkravet:

 • Søkere som har fullført minimum ett års studier i akademiske fag i Storbritannia, Irland , USA, Canada, New Zealand og Australia
 • Søkere som har fullført en bachelorgrad eller fullført minimum ett års masterstudier med engelsk som undervisningsspråk, i et av de nordiske landene
 • Søkere som har en grad i engelsk språk og/eller litteratur
 • Søkere med IB Diplom (International Baccalaureat)

 Dersom du har spørsmål til språkkravene, ta gjerne kontakt med opptakskontoret på opptak@nmbu.no

Published 5. February 2015 - 13:32 - Updated 13. desember 2018 - 14:15