Fjørfe

Det jobbes med å få på plass en ny fjørfeavdeling etter at det gamle Kyllinghuset ble revet i forbindelse med fusjonen UMB/NVH.

Fjørfe

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet har bidratt med forskning både innen avl og ernæring.

Hanefar og hnemor p tur.
Hanefar og hønemor på tur. Photo: Vigdis Revhaug

For slaktekylling er det sett svært mye på ulike behandlingsformer av fôret (ulik prosessering) og ulike kvaliteter og sorter av korn har blitt undersøkt. I denne produksjonen er kvaliteten av produktet et sentralt spørsmål. Fra veterinært hold er det sett på ulike preparater brukt i denne produksjonen, og det er gjennomført smittemodell forsøk.

Published 2. oktober 2014 - 12:23 - Updated 23. mai 2017 - 19:43