Bestille forsøk på SHF

  • Utenom periodene fistelkyrne er i forsøk, lever de et helt normalt kuliv. De spiser, drikker, skiter, kalver, melker, går i løsdrift og har lang sommerferie ute, akkurat som andre kyr.
    Foto
    Jonas Løvås Gjerstad

Før man kan bestille forsøk her må det foreligge en enighet med SHF om at forsøket er gjennomførbart. Det må være avklart at senteret har kapasitet og mulighet til å gjennomføre forsøket, og man må ha fått beskjed om at forsøket kan bestilles. Ta kontakt på mail eller telefon med seksjonssjef Birgitte Mosveen eller seksjonssjef Arnljot Mehl for slike forespørsler. Kontaktinfo søkes frem med linken "Finn en ansatt" nederst på siden her.

Forsøk

For at SHF skal kunne gjøre nødvendige forberedelser til ett forsøk må oppdragsgiver først gjøre en bestilling. Dette gjøres i skjemaet under og danner grunnlaget for de forberedelser SHF gjør før forsøksstart. En detaljert forsøksavtale signeres i tillegg rett før forsøket starter.

Link til skjemaet

Under finnes en oversikt over forsøksmulighetene ved SHF og gjeldende prisliste.

Published 20. mai 2016 - 9:51 - Updated 4. April 2018 - 9:04