NMBU-skogen

Studenter på feltarbeid ved Årungen

NMBU-skogen

Aktuelt

Hogst i Nordskogen

Hva skjer i NMBU-Skogen

Det hogges i Nordskogen i løpet av høsten 2018.

Skog

Ressursoversikt og virkeproduksjon

Ressursoversikt og virkeproduksjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitets skogeiendom

NMBU-skogen

NMBU-skogen

Kontaktinformasjon: